Ustawa frankowa. Banki zacierają ręce, klienci mogą się niepokoić